Az egyházközségi hozzájárulásról

Talán kevés jobban félreértelmezett dolga van egy plébánia életének, mint az
egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az
egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes
felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája)
működését. Gondoljuk csak meg: a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen
áldozunk időnkből és anyagi javainkból is. Ezzel juttatjuk kifejezésre, hogy fontosnak
tartjuk azt.

Egy plébánia fenntartását az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel
együtt) szolgálja. Ez az anyagi bázis, amely miatt a plébánia működni tud. A befizetett
egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire
is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián az
ingatlanok fenntartása, illetve felújítása. A templomépületeken – jellegükből adódóan –
folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával
tudjuk fizetni, hiszen a templomok fűtése és a közösségi helyiségek villany-, víz- és
gázdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jelegű díjait. A személyi
jellegű kiadások
is nagy tételt képeznek plébániánk költségvetésében: így a lelkipásztor
lakhatásával és a munkatársak jövedelmével kapcsolatos kiadások. Ezen felül
programok szervezésére is fordítjuk ezeket az összegeket, amelyek lehetővé teszik,
hogy közösségünk életébe minél többen be tudjanak kapcsolódni.

Az egyházközségi hozzájárulás mértéke a képviselő testület döntése alapján évi 9.000 Ft-ban lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség. Önálló jövedelemmel nem rendelkező diákok után nem kell egyházközségi hozzájárulást fizetni. Ha valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy nagyobb mértékben támogassa plébániánk ügyét, s ezt szívesen teszi, hálásan köszönjük nagylelkűségét.

Az egyházközségi hozzájárulást többféle módon lehet befizetni, mivel plébániánkon
adószedő nem járja végig a lakásokat. Így szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az
alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat:

  • Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sekrestyében lehet befizetni az egyházközségi hozzájárulást. A befizető ebben az esetben átvételi elismervényt kap a befizetett összegről.
  • Csekkes befizetés: az újságos asztalon, ill. a sekrestyében és a plébánia hivatalban
    kérhető sárga csekken is be lehet fizetni az egyházközségi hozzájárulást. Csekkes
    befizetés esetén fontos a befizető nevének és címének pontos és olvasható felvezetése, valamint hogy a csekk jobb felső sarkában található közlemény rovatba a befizető felírja, hogy „egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet, amelyre fizetni szeretne, nevét és lakcímét. , Csekkes befizetésnél a csekk feladóvevénye igazolja a befizető számára az összeg befizetését.
  • Banki átutalással: plébániánk bankszámlaszámára banki átutalással is be lehet fizetni a hozzájárulást. Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába be kell írni a befizető nevét, lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik számára a befizető mellett fizetni szeretne. Nagyon kérjük, hogy a lakcímre különleges módon is szíveskedjenek figyelni, mert a befizetéseket elsődlegesen a lakcím alapján tartjuk nyilván. A plébánia CIB banknál vezetett számlájának banki adatai: Csákvár Római Katolikus Plébánia Bankszámlaszám: 11102900-75015972-36000001. Banki átutalás esetén a befizető számára a bankszámlakivonat igazolja az összeg befizetését.

Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!

(Forrás: https://zeg3.martinus.hu/egyhazkozsegi-hozzajarulas)